Spiral hoses

SUPERFLEXIBLE AO
SUPERFLEXIBLE
VIDAFLEX OIL
VIDAFLEX NT
VIDAFLEX EXTRA
VIDAFLEX
VIDASPIR PUR S ANT
VIDASPIR PUR
VIDASPIR S
VIDASPIR M
FLEXANT
VIDAFLEX MILK SPH
VIDAFLEX OLIVE OIL SPH
VIDAFLEX ONEO SPH
REDSPIR SUPER SPH
CRISTALSPIR SAF SPH
REDSPIR SAF SPH
REDSPIR STD STH
REDSPIR L SPH
MONOFLEX SAF
MONOFLEX
MONOFLEX ECO
MONOFLEX ECO LIGHT